Zlewnia - strona 20

Wody podziemne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

nieoczyszczonych, spływów z pól, odcieków z wysypisk, zanieczyszczenia opadów, zanieczyszczenia zlewni itp...

Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

- zapotrzebowanie na wodę związane z gospodarczym rozwojem regionu, 2 - zasoby naturalne zlewni, 3 - zasoby...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

OTWARTY: SIEĆ WODNA: a. ZLEWNIA: b. DORZECZE: c. ZLEWISKO: d. OBSZARY EGZOREICZNE: ENDOREICZNE: AREICZNE...

Podział pókłuli - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

południowy jest zlewnią trzech oceanów, jest także podzielony na sektory. Efekt cieplarniany: Zapotrzebowanie...

Góry świętokrzyskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

Wisły. Największy obszar zajmują zlewnie: Kamiennej na północy należąca do środkowomałopolskiego regionu...