Podział pókłuli - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział pókłuli - wykład - strona 1 Podział pókłuli - wykład - strona 2 Podział pókłuli - wykład - strona 3

Fragment notatki:


W1 Podział półkuli:  ląd 9%, woda 91% - powierzchnia ziemi wynosi 510, 07 mln km2. - woda 361,26 mln km2 (71%) - ląd 148,81 mln km2 (29%) - 96,5% hydrosfera (morza i oceany)  - 3711 m – średnia głębokość oceanu - największa głębokość – rów mariański 11022 m - Ocean spokojny 52% - 180 mln km2 - Ocean Atlantycki 25% - 106 mln km2 - Ocean Indyjski 20% - 75 mln km2 - Ocean Południowy 20% - 36 mln km2 Ocean południowy jest zlewnią trzech oceanów, jest także podzielony na sektory. Efekt cieplarniany:  Zapotrzebowanie na źródłowe paliwo spowodowało, że coraz więcej energi  było  potrzebne do wyprodukowania i właśnie ta większa ilość energii spowodowała tzw. Efekt  cieplarniany. Przykłady zmian na naszym globie - „bielenie” raf koralowych • Najbardziej rozwinięty ekosystem na świecie – rafy koralowe • Koralowce – filtrują to co jest w wodzie • Partnerem w symbiozie są zooksanteny ( glony te zasilają w pokarm także żywicieli  swoich, produkują tlen) • Zooksanteny i koralowce współpracują. • Rafy koralowe wymagają wysokich temperatur. - efekt cieplarniany • Powoduje, ze temperatura wód oceanicznych jest wyższa, powoduje to, że  zooksanteny nie chcą współpracować i rafy koralowe zaczynają chorować. - dziura ozonowa • Warstwa ozonowa, spełnia ważną funkcję : ochronną, chroni przed nadmiernym  promieniowaniem, szczególnie beta. • Promieniowanie może niszczyć rośliny oraz powodować choroby u ludzi. • Arktyka i Antarktyda – formuje się tam dziura ozonowa. • Szczególnie chlorki powodują proces niszczenia warstwy ozonowej, szczególnie  freony. • Jedna cząsteczka chloru powoduje rozbicie do stu tysięcy cząsteczek ozonu. • Czterokrotnie mniejsza ochrona przed promieniowaniem w ciągu 40 lat, ozon  uzupełnia się w okresie letnim. - acydyfikacja (zakwaszenie wody) • Ścieki i zanieczyszczenia • Kwasy powodują blokowanie produkcji węglanu wapnia wchłanianego przez  organizmy żywe, hamowanie procesów wchłaniania • Innym rodzajem zanieczyszczeń są ropopochodne, np.: katastrofa tankowca.  • Arktyka: wielka katastrofa, zatoka Alaskańska, tankowiec wpadł na skały i setki ton  ropy wylało się, brak szans dla ptaków, ssaków i ryb. - Eutrofizacja: • Jest procesem naturalnym opisanym w 1947 roku, powoduje wzbogacenie  środowiska wodnego w biogeny.  • Wiosną jest wegetacja, gdy temperatura jest odpowiednia do procesu fotosyntezy • Gdy na dnie brakuje tlenu, powstają pustynie beztlenowe • Najbardziej obumiera zoobentos, który zasiedla dno toni wodnej

(…)

… (PŁUCO ZIEMI!)
- 121,3 CO2 jest zagarniana przez ocean (upwelling – wynoszenie z dna wody)
Litoral – nie żyją ryby
Sublitoral – do 200 do 1000 m.
Batial – od 1000 do 4000 m.
Abysal – strefa głębokiego dna do 6000 m.
Hadal – nie zawsze jest wyodrębnione, ponieważ nie zawsze spotkamy się z tym.
Plato – nanananan
Strefa nerytyczna – przybrzeżna
Strefa fotyczna – tam odbywa się produkcja pierwotna
Strefa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz