Zlewnia - strona 11

Jeziora - miary - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

wypełniona wodą; Odpływ jednostkowy(q)-il w odpływającej z jednostki pow zlewni w 1s[1/s km2] Odpływ(V)-ilość...

Sieć hydrograficzna Polski

  • Politechnika Gdańska
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

zgodnie z systemem „A” RDW Wielkość powierzchni zlewni cieków: potoki i strumienie – od 10 do 100km2...

Opracowanie wykładu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

deszczowe: - natężenie q (lub intensywność I) - ilość deszczu która spadła na zlewnie w określonym czasie...

Cele niższego rzędu - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

: utrzymanie jego trwałej równowagi. Bilans wodno - gospodarczy zlewni -to porównanie (zestawienie) w danym...