Zjednoczenie Włoch - strona 56

Nicollo Machiavelli - biogram

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Klasyczna Strategia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1925

we Włoszech , wybrał się w podróż do Francji.Wszystkie te podróże sprawiły żę Machiavelli opisał i ocenił...

Analiza spółki Cosmos

 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1372

są z Włoch, osobiście przez dyrektora firmy bez udziału pośredników krajowych. Oferta firmy ma charakter...

Ewolucja ładu międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1855

-polskie. Niemcy odczuły, że pojawia się nadzieja na zjednoczenie. Rok 1969 zamyka I etap ładu...

Systemy polityczne - omowienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1400

) Pozycja Prezydenta Republiki we Włoszech słaba (i chyba określona przez odpowiedzialność, nie pamiętam...

Zasada proporcjonalności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

odejście jednego członka koalicji, a rząd upada - np. we Włoszech było 56 upadków rządu między 1946 a 1993...