Wykład - Wprowadzenie do przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wprowadzenie do przedmiotu - strona 1 Wykład - Wprowadzenie do przedmiotu - strona 2 Wykład - Wprowadzenie do przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

W 843 roku zostało wyodrębnione państwo wschodnio-frankońskie.
Historycznie Niemcy wiążą się z cesarstwem Karola Wielkiego (państwa Franków).
Państwo Karola Wielkiego powstawało na terenie Galii (łacińska dzielnica rzymska) - dzisiejsza Francja.
Plemię Franków (około 5 tys.) podbiło Galię. Od Franków pochodzi nazwa „Francja”.
Karol Młot (majordomus) - tata Karola Wielkiego.
W 800 roku Karol Wielki został koronowany na cesarza.
Między Odrą a Łabą Niemcy nie mieszkali.
Między Renem a Łabą leżało państwo Wschodnio-frankońskie, z którego wyrosły Niemcy.
W X wieku państwo niemieckie było feudalną elekcyjną monarchią złożoną z kilku samodzielnych księstw.
W 962 roku odbyła się koronacja króla Ottona I w Rzymie.
To Germanie doprowadzili do osłabienia i upadku cesarstwa rzymskiego.
W czasach rzymskich w powszechnym użyciu był ołów (produkowano z niego kubki, misy, sztućce, talerze). Był on znacznie tańszy niż cyna czy srebro. Kto używał rzeczy zrobionych z ołowiu przez dłuższy czas, zapadał na ołowicę, która powodowała spadek przyrostu naturalnego oraz pogorszenie się formy psychicznej ludzi.
Przyczyną upadku Cesarstwa Rzymskiego były najazdy Germanów i ołów.
W północnych Włoszech znajduje się grób Alaryka, którego wierna kopia znajduje się w Szczecinie (wieża Bismarca).
XI - XIII wiek - w Niemczech władza cesarska osłabła po walce z papiestwem o inwestyturę.
Każda korona musiała być poświęcona przez papieża.
Cesarz i papież rościli sobie prawo do wyświęcania biskupów, którzy podczas wojny brali w niej udział, gdyż byli oni bardzo bogaci, to byli feudałowie.
Król Henryk tą walkę przegrał i musiał, w geście podporządkowania i upokorzenia, udać się do zamku w Canossie. Szedł tam w pokutnej koszuli, głowę sypał popiołem.
Przełom X - XI wieku we Francji przez parę lat panował Otton III, który wyrastał ponad czasy, w których przyszło mu żyć. Miał on wizję zjednoczonej Europy.
Zjazd w Gnieźnie w 1000 roku był tego potwierdzeniem. Europę mieli tworzyć Galia, Francja, Slawonia (Polska) i Włochy. W każdej części miał rezydował król, nad wszystkich panowałby cesarz, a władzę duchową miał sprawować papież.
Wojny religijne doprowadziły do zniszczenia Niemiec.
Po reformie kościoła Marcina Lutra (mnich augustynian) pojawili się protestanci (ewangelicy). Luter sprzeciwił się w robieniu odpustów za pieniądze.
Rozpoczęła się wojna między katolikami a luteranami.
W 1555 roku katolicy i protestanci zawarli pokój na południu Niemiec w Augsburgu. Wprowadzono zasadę kujnus region ejus religio (czyja ziemia, tego religia).


(…)

… Habsburgowie nie mówili, nie przyznawali się. W końcu August potajemnie ożenił się z Barbarą Radziwiłłówną (była wdową po Gałsztojdzie).
Jedna z córek Zygmunta Starego wyszła za mąż za Hohenzollerna.
W 1701 roku w Królewcu Hohenzollernowie ogłosili, że zakładają Królestwo Pruskie, które w 70 lat później zaproponowało rozbiór Polski.
W 1871 roku kanclerz Prus Otton von Bismark (urodził się pod Nowogardem). Założył Cesarstwo Niemieckie po napaści Prus na Francję i jej pokonaniu. Wojna toczyła się we latach 1870 - 1871. Cesarstwo przetrwało do 1918 roku.
Cesarz Wilhelm II abdykował i uciekł do Holandii.
W 1919 roku, po I wojnie światowej trwała konferencja pokojowa. W Paryżu zakończyła się ona podpisaniem traktatu wersalskiego, który zadecydował o terytorialnym okrojeniu Niemiec, odrodzeniu Polski, Czechosłowacji, Węgier. Delegacja niemiecka nie uczestniczyła w konferencji, tylko została zobowiązana do podpisania traktatu wersalskiego.
W 1919 roku w Weimarze (w tym czasie w Berlinie trwała rewolucja robotników) powstała republika niemiecka, zwana weimarską, która przetrwała do 1933 roku.
W 1933 roku powstała III Rzesza - Hitlerowska - Nazistowska, która miała trwać 1000 lat, a przetrwała zaledwie 12.
Hitler zyskiwał na popularności wśród Niemców - szczególnie wśród 6 mln bezrobotnych. Nie było pracy, pozamykano fabryki zbrojeniowe i przemysł ciężki miał się bardzo źle.
O traktacie wersalskim Hitler mówił: to jest zmowa żydo-komuny i międzynarodowego imperializmu. Niemcom stała się krzywda, traktat wersalski należy odrzucić, anulować, przekreślić. Wołał - Niemcy, obudźcie się.
Państwo pruskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz