Ziemie Odzyskane - strona 10

Historia gospodarcza - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3402

Historia gospodarcza wykłady prowadzący: prof. Z. Bik notatki: OPP Mateusz CisłoMateuczCiskoOO kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna rok 2009/2010, semestr letni - 1 -Temat 1 Wprowadzenie – periodyzacja dziejów, feudalizm. 04.03.2010 11.03.2010 PERIODYZACJA – wspólnota pierwotna – niew...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5180

zmian w podziale administracyjnym. Zmiany te dotyczyły, tzw. ziem odzyskanych. Trzy istniejące...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

zabytków przyrody na Ziemiach Odzyskanych. W 1948 r. Polska staje się członkiem, nowopowstałej...

Miedzynarodowe - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNEI. ZAGADNIENIA WSTĘPNE SPOŁECZNOŚĆ MIEDZYNARODOWA Ubi societas tibi ius – Gdzie społeczeństwo tam prawo. Każde ze społeczeństw potrzebuje reguł normujących jej bytowanie – norm, standardów, instytucji i procedur służących: ▪ Urzeczywistnianiu wartości, które członko...

Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1225

Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym. Wieczorem 29.11.1830 r. wybuchło w Warszawie powstanie listopadowe. Wła­dzę przejęła pierwotnie Rada Administracyjna, poszerzona o 6 posłów i 4 członków Towarzystwa Patriotycznego. Dnia 4.12.1830 r. przemianowała się ona w Rząd Tymczas...