Ziemiaństwo - strona 8

Anglia od XVII do XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

Cambridge i Oxford; reprezentowała interesy ziemiaństwa i bogatego mieszczaństwa. Kadencja parlamentu miała...

Wstęp do Ludzi bezdomnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

: ziemiaństwo i burżuazja po jednej stronie, a po drugiej klasa pracująca. Pojawiają się tez epizodyczne postaci...

Totalitaryzmy i Autorytaryzmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1253

na konserwatywnym zapleczu (ziemiaństwo, hierarchia duchowna, dwory królewskie w monarchiach) głosił potrzebę obrony...

Ustrój polityczny 1918 – 1926

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

demokratycznego a od 1928 Stronnictwa Narodowego. Reprezentowała interesy burżuazji, Ziemiaństwa...

"Popiół i diament" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

do stworzenia nowego, ludowego rządu. Inteligencja i ziemiaństwo niezwiązane z partią komunistyczną...