Zgwałcenie - strona 17

Ferdydurke

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

, jednak działania te nie przynoszą żadnego rezultatu. Zgwałcony przez uszy Syfon umarł, nie mogąc zapomnieć słów...

Kpk 2009/2010

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

w I inst. 1 WYJĄTEK → cofnięcie niedopuszczalne!! przy przestępstwie zgwałcenia. Bez zgody prokuratora...

Kara pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

lub areszcie śledczym, c)  był sprawcą zgwałcenia albo znęcał się nad skazanym, ukaranym lub tymczasowo...

Moralność- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1456

bliskich został zgwałcony KONIEC REPREZENTACJI: -wykonanie zlecenia, doprowadzenie sprawy do końca -klient...

Juliusz Słowacki - Ksiądz Marek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2184

żydowskość jako przekleństwo. Kossakowski najpierw poniża Judytę, chce zgwałcić, następnie oszukuje, okrada...

Kodeks karny wykonawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

©Kancelaria Sejmu    s. 1/94  2007-01-17                  USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r.    Kodeks karny wykonawczy      CZĘŚĆ OGÓLNA    Rozdział I  Zakres obowiązywania    Art. 1.  § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach  o przestępstwa skarbowe i wykroczenia s...