Zgromadzenie wspólników - strona 18

Prawo handlowe - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

ona wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Kapitał spółki z.o.o. dzieli się na udziały w równej...

Obszar zainteresowań ekonomiki

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

do wniesionych wkładów. ORGANAMI SPÓŁKI Z.O.O. SĄ : zgromadzenie wspólników - zapadają uchwały dotyczące...

Planowanie marketingowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

, ewentualnie walne zgromadzenie wspólników, czy inne władze nadrzędne. Przy opracowywaniu planu uwzględnia...

Sporządzanie planu w hotelu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

opisowej planu. Plany podlegają zatwierdzeniu przez zarząd firmy, ewentualnie przez walne zgromadzenie...

Prawo handlowe - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1932

Prawo Handlowe 2010/2011 Anna Ochała Semestr I 1. Prawo handlowe – pojęcie i systematyka. Prawo handlowe – termin nieprecyzyjny; wykształciło się już w średniowieczu (jako prawo kupieckie); używane w charakterze konwencji terminologicznej:  To nie tylko prawo handlu  To zespół norm prywat...

Analiza finansowa spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

uchwały nr 1 z dnia 1 października 1997 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przekształcono spółkę...