Zgromadzenie Ogólne ONZ - strona 11

Organizacje międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

mają decyzje OBWE czy deklaracje lub rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W przypadku ONZ niektóre...

Prawo przeciw wojenne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

w życie paktu paryskiego wojna agresywna stała się bezprawną  Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ...

Ustrój terytorialny państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3577

najwięcej głosów na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Państwa federalnych zakres samodzielności członów federacji...

Wykład - Dekolonizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

z RPA. (poparcie Komitetu Wyzwolenia OJA). Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 27 X 1966 r. decyzję...