Zdrowie publiczne - strona 267

Planowanie przestrzenne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

i architektury, - walory architektoniczne i krajobrazowe, - wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia...

Ład przestrzenny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1603

-rekreacyjne, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne. Ład estetyczny – odzwierciedlający urodę miejsca...

Wpływ wycieków ropy naftowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1526

świetnie przywiera do skóry i wnika w nią głęboko. Wpływu rozpraszacza na ludzkie zdrowie dotychczas nikt...

Prawo a moralność cz.II

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

do prawa. Np.: prawo do życia, do wolności osobistej, do ochrony zdrowia, 2. Odesłania w prawie do zasad...

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

kosztów poboru i dochodzenia składek na: a) ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia, b...

Świadczenia rentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

orzecznika związku pomiędzy stałym lub długotrwałym uszkodzeniem zdrowia ubezpieczonego albo jego śmiercią...