Zdrowie publiczne - strona 251

Sektory gospodarki - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

, do których zalicza się usługi związane z opieka społeczna, ochrona zdrowia czy kultura fizyczna. - Funkcje...

Kursy płynne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1596

potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych.  Cel działania - walka z ubóstwem...

Prawo wykroczeń - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

publicznemu 4. Funkcje prawa wykroczeń a) ochronna -PW chroni pewne wartości, stosunki społeczne...

Nadzwyczajne złagodzenie kary - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

) ( z wyjątkiem pozbawienia praw publicznych ), jeśli: - czyn zagrożony jest alternatywnie karami grzywny...

Odpowiedzialnośc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

stanu zdrowia psychicznego i rozwoju psychicznego Działanie nie może być objęte stanem wyższej...

Porządek czynności procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

) - rozprawa bez obecności oskarżyciela publicznego ( Art. 47 ) II. osoby uprawnione do stawiennictwa ( Art...