Zdrowie publiczne - strona 113

Promocja i reklama

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1365

informacja zamieszczana w publikacjach, wystąpienia publiczne, specjalne wydarzenia (np. konferencje prasowe...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1645

do dóbr kulturalnych i oświaty Zapewnienie ochrony zdrowia Zabezpieczenie społeczne ekologiczne...

Zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1211

Konstytucji RP *art. 68 ust. 4 – nałożono na władze publiczne obowiązek zapobiegania negatywnym dla zdrowia...

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1393

przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska”. Są to tzw...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4431

na prawie międzynarodowym publicznym) Przedmiot stosunku prawnego: zachowania podmiotów stosunku prawnego, polegające...

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1022

ze względu na stan zdrowia, postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia...

Pytania z postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie...