Zdolność rozdzielcza - strona 12

Kategorie opisu sygnału audio

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
 • Podstawy Teorii Systemów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

wartości najmniej znaczącego bitu kwantyzera. Zdolność rozdzielcza kwantyzera wynosi: gdzie Xsk...

Ciało stałe - pomoc naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

impulsów do wpadających), - zdolność rozdzielcza energii, - tło własne, - zakres liniowości zliczeń...

Mineralogia petrografia -

 • Mineralogia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2961

są we wszystkich miejscach jednakowe. Faza - jednorodność optyczna przy granicznej zdolności rozdzielczej mikroskopu 2*10...

Geochemia izotopów

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

natężeniach i słabsza linia M2 – zdolność rozdzielcza określona na podstawie wysokości wierzchołków...

Teoria na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3115

) -zdolność rozdzielcza. Ogniskowa obiektywu f' jest to odległość głównego ogniska obrazowego F' od głównego...

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych – AiZ Fizyka

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5215

Zasada zachowania energii. To co trzeba wiedzieć, oprócz samej zasady zachowania energii to kilka następujących definicji: Siła zachowawcza – siła jest zachowawcza, jeśli praca wykonana przez tę siłę nad punktem materialnym, który poru...

Opracowanie wykładu z fizyki

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1512

Rodzaj oddziaływań w przyrodzie. Oddziaływanie to jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki lub ich układu na stan innych cząstek lub układów oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

tunelowy umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów przewodzących ze zdolnością rozdzielczą rzędu...