Kategorie opisu sygnału audio

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie opisu sygnału audio - strona 1 Kategorie opisu sygnału audio - strona 2 Kategorie opisu sygnału audio - strona 3

Fragment notatki:

Adam D_browski. Notatka składa się z 11 stron.
Nr 1/2006 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Opracowania zagadnień z wykładów w okresie godowym bobra z 2006. roku. 1. Dźwięk jako sygnał (wykłady z 19.04.06 oraz 26.04.06) Kategorie opisu sygnału audio Dźwięk jako sygnał może być opisany w trzech podstawowych kategoriach:
szerokość pasma (dobrany do poziomu czułości ludzkiego ucha przedział częstotliwości tworzących sygnał dźwiękowy. Maksymalna użyteczna rozpiętość częstotliwościowa sygnału audio mieści się w przedziale 20Hz do 20kHz.) Dla mowy przyjmuje się zakres 50Hz-7kHz dla sygnału telefonicznego 300Hz-3400Hz. jakość(wierność) Definiuje się poprzez subiektywną ocenę grupy słuchaczy oceniających to samo nagranie. Na podstawie przyznanych punktów oblicza się tzw. MOS (Mean Opinion Score) dźwięku. rea lizm przestrzenny (badany podobnie jak wierność przy odsłuchach w pomieszczeniu zawierającym zintegrowany system wielokanałowy) 1.2. Prędkość dźwięku Dźwięk jest falą mechaniczną (jej rozchodzenie się wymaga sprężystego, materialnego ośrodka), podłużną, kulistą. Prędkość dźwięku w stojącym powietrzu określa wzór. f to częstotliwość, lambda to długość fali dźwiękowej, Temp to temperatura ośrodka w skali Kelwina. 1.3 Źródła dźwięku Wyróżnia się źródła punktowe (monopole), dwoiste (dipole) oraz wielopunktowe (multipole). Energia ekwipowierzchniowa fali dźwiękowej maleje z kwadratem odległości od źródła. 1.4. Poziom ciśnienia akustycznego (SPL - Sound Pressure Level) P jest lokalną zmianą ciśnienia ośrodka, wywołaną obecnością fali dźwiękowej. Ciśnienie P(statyczne) to wartość ciśnienia atmosferycznego w stojącym powietrzu przy braku dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego definiuje się w odniesieniu do wartości wyznaczonego dla częstotliwości dźwięku 1000Hz przy statycznym ciśnieniu atmosferycznym 1000hPa. Poziom ciśnienia akustycznego w środowisku swobodnym (np. w komorze bezechowej) zanika do 0dB. W pomieszczeniach zamkniętych, na skutek odbić fal dźwiękowych od ścian, poziom SPL jest niezerowy. Przykładowe wartości SPL Sytuacja Ciśnienie akustyczne SPL threshold of pain
100 Pa
134 dB
hearing damage during short term effect
20 Pa
approx. 120 dB
jet, 100 m distant
6 - 200 Pa


(…)

… wszystkie dźwięki dochodzące do kierowcy. 1.8. Probe to Masker Ratio (PMR)
Wyznacza decybelowy stosunek poziomu maskera do poziomu szumu. Jeśli masker ma charakter szumowy, o stałym rozkładzie prawdopodobieństwa, wówczas PMR można utożsamić z SNR. Tablica wartości PMR jest dobierana do własności słuchowych ludzkiego ucha. Kodery takie jak np. MP3 na podstawie poprawek PMR dobierają liczbę bitów reprezentacji…

1-6(H-0.167)
0
0
6(H-0.66)
1
G (green)
6H
1
1
1-6(H-0.497)
0
0
B (blue)
0
0
6(H-0.33)
1
1
1-6(H-0.827)
3.4. Nasycenie (Saturation) I jaskrawość (Luminosity)
Nasycenie jest miarą odległości punktu reprezentującego odcień w przestrzeni barwnej od punktu (0,5 0,5 0,5). Jaskrawość i nasycenie zależą od minimum i maksimum składowych RGB danego odcienia. 3.5. Model HSL
Alternatywny dla RGB model…
… dystrybuanty normalnego rozkładu prawdopodobieństwa (rozkładu Gaussa). Obraz oryginalny
Obraz odfiltrowany
Tabela z wartościami maski filtru Gaussa
0.00000067
0.00002292
0.00019117
0.00038771
0.00019117
0.00002292
0.00000067
0.00002292
0.00078633
0.00655965
0.01330373
0.00655965
0.00078633
0.00002292
0.00019117
0.00655965
0.05472157
0.11098164
0.05472157
0.00655965
0.00019117
0.00038771
0.01330373
0.11098164…
… jako przedział najwyższego i najniższego subiektywnie odczuwanego pobudzenia. Może być również wyrażony poprzez stosunek decybelowy. W przypadku wzroku zakres dynamiczny wyznacza się na podstawie kontrastu - czyli stosunku najwyższej do najniższej subiektywnie wykrywanej jaskrawości obrazu. Jaskrawość maksymalna - związana jest z maksymalnym nieszkodliwym pobudzeniem. Nie patrzymy wprost na słońce czy łuk
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz