Grafika komputerowa - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4207
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grafika komputerowa - wykłady - strona 1 Grafika komputerowa - wykłady - strona 2 Grafika komputerowa - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

pdf. Ponadto w notatce znajdują się wzory oraz przykłady, rysunki, schematy, wykresy. Pierwszy wykład porusza zagadnienia takie jak: grafika komputerowa, historia grafiki komputerowej, rodzaje plików graficznych, grafika dwuwymiarowa, grafika trójwymiarowa, grafika rastrowa, grafika wektorowa, grafika fraktalna, zastosowania grafiki komputerowej, projektowanie inżynierskie. Drugi wykład porusza takie tematy jak: rysunek techniczny i maszynowy, formaty rysunków, dobór grubości i typów linii, konstrukcje geometryczne, rzutowanie prostokątne obiektów trójwymiarowych, rzutowanie prostokątne obiektów trójwymiarowych, rzuty, przekroje, rzuty aksonometryczne, wymiarowanie, tolerancja wymiarów, połączenia, schematy, rysunki złożeniowe. Trzeci plik zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: fizjologia widzenia, akwizycja obrazu, układ wzrokowy, budowa oka ludzkiego, droga sygnału wzrokowego, mechanizm postrzegania wzrokowego, budowa siatkówki, rozmieszczenie czopków i pręcików, zględna czułość czopków i pręcików, czułość oka ludzkiego na światło, widmo widzialne, widmo światła białego, rażenie barwy, wrażenie barwy czarnej i białej, rozdzielczość, plamka żółta, akomodacja, mikroruchy, adaptacja oka, bezwładność, postrzeganie barw achromatycznych, barwa, odcień, nasycenie, jasność, jaskrawość, postrzeganie barw chromatycznych, akwizycja obrazu, rejestracja obrazu, matryce barwne CCD, dyskretyzacja obrazu w oparciu o dwuwymiarowe próbkowanie, kwantyzacja obrazu, opis punktowy obrazu, rozdzielczość przestrzenna obrazu. Dokument czwarty porusza zagadnienia takie jak: cyfrowe modele barw, głębokość bitowa barwy, Munsell, system barw Munsella, okrąg barw Munsella, panton, ral, kolorymetria, model HSV, model HSL, model RGB, model CMY, model CIELab, głębokość bitowa, rozdzielczość kolorów, wartość barwy, bitmapa, skala szarości, True Color, Hi Color, kolor indeksowany, High Color, kanały kolorów, rozdzielczość kolorów, aproksymacja półtonowa, agorytm Floyda ?Steinberga, dithering. Wykład piąty porusza zagadnienia takie jak: histogram obrazu rastrowego, poprawa jakości obrazu, histogram obrazu, operacje na histogramie, rozszerzanie zakresu jasności, przekształcenia geometryczne obrazu, zmiana rozdzielczości przestrzennej obrazu, metoda najbliższego sąsiada, metoda interpolacji dwuliniowej, metoda interpolacji dwukubicznej, operacje arytmetyczne, mnożenie obrazu, operacje liniowe, operacje arytmetyczne, metoda nasycenia, metoda modulo, normalizacja jasności, korekcja gamma, prawo Webera-Fechnera. Szósty wykład zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: progowanie obrazu, binaryzacja, segmentacja obrazu, operacje na fragmentach obrazu, przekształcanie dwóch obrazów, binaryzacja obrazu z górnym progiem, binaryzacja obrazu z dolnym progiem, binaryzacja obrazu z dwoma progami, binaryzacja z histerezą, teledetekcja, regionalne przekształcenia obrazu, mnożenie i dzielenie obrazów, przezroczystość obrazu. Siódmy plik porusza zagadnienia takie jak: filtry cyfrowe, filtrowanie, rodzaje filtrów, filtr dolnoprzepustowy, filtr uśredniający, filtr Gaussa, filtry górnoprzepustowe, filtr usuwający średnią, filtry przesuwania, odejmowania, filtr poziomy, filtr pionowy, filtry wykrywające krawędzie, operatory Robertsa, operatory Prewitta, operatory Sobela, maski Robinsona, filtry gradientowe kierunkowe, filtry uwypuklające, filtry wyostrzające, filtry Laplace?a, filtry statystyczne, filtr medianowy, filtr minimalny, filtr maksymalny, filtry adaptacyjne. Wy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz