Zdarzenie prawne podział - strona 128

Zagadnienia do egzaminu ZZL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1540

stosowane formy wynagradzania, warunki i kryteria ocen, awansów, i degradacji, podział zadań i kompetencji...

Osoba prawna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

prawnej i odpowiadającej jej zdolności do czynności prawnych. Podział osób prawnych: korporacje...

Pojęcie i podział rzeczy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

Pojęcie i podział rzeczy Rzecz (res) - w rozumieniu dzisiejszego prawa cywilnego...

Filozofia - materiał na egzamin (sem.I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Leszek Kopciuch
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2079

, którego twórcą był Kotarbiński; wg niego istnieją jedynie rzeczy, przedmioty, osoby, natomiast pojęcia, zdarzenia...

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawienie pogrzebu, zapewnienie środków na wynagrodzenia...

Wywłaszczenie nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1162

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem...

Pojęcie i rodzaje szkody

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897

w środowisku. Szkoda górnicza. Pojęcia doktrynalne: Szkoda medyczna. Szkoda prenatalna. Rodzaje szkody. Podział...