Zdarzenie prawne podział - strona 115

Osoba prawna-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

w momencie skreślenia z rejestru. Podział osób prawnych wg teoretyków: korporacja - np. stowarzyszenia...

Vademecum ubezpieczeń

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

wystąpienia straty, możliwość uzyskania konkretnego rezultatu. Podział ryzyka wg: Kryterium przedstawiania...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
  • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

stronom, jeżeli spełni się określone w umowie zdarzenie przyszłe i niepewne (warunek) -prawo odstąpienia...

Wykład - ryzyko operacyjne

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

pracownicze 2. Bezpieczeństwo środowiska pracy 3. Podziały i dyskryminacja 4. Klienci, produkty i praktyka...

Wdp

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

. Podział faktów prawnych: 1. Zdarzenia - to okoliczności powstałe niezależnie od zachowania podmiotu np...