Zdarzenie prawne podział - strona 112

Przedmiot procesu-wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

). Jest przedmiotem postępowania dowodowego w procedurze karnej. Podciąga się, dokonuje się subsumcji zdarzenia (faktu...

Charakter norm wynikających z ustaw

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Janusz Czyż
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

i tylko te zdarzenia są objęte ochroną. Są to : - osiągnięcie wieku emerytalnego, - niezdolność do pracy - choroba...

Finanse- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Halina Zadora
  • Finanse
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1925

, podziałem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Finanse, jako dyscyplina naukowa - bada strumienie pieniądza...

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 7700

się papiery wartościowe ewidencjonowane na kontach Zespołu Nr 4 wzorcowego planu kont, z podziałem...