Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - omówienie - strona 1 Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ
Pojęcie
Nie występuje ona nigdy w obrocie, jako umowa samodzielna, ale stanowi zawsze dodatek, zależnie modyfikujące albo jakąś inną umowę, albo stosunek obligacyjny powstały z innego zdarzenia prawnego.
Zobowiązanie dłużnika, że będzie świadczył na rzecz osoby trzeciej- przyznanie tej osobie prawa do żądania w imieniu własnym i bezpośrednio od dłużnika określonego świadczenia. Przez spełnienie jednego świadczenia można od razu zaspokoić dwóch dłużników. Stosunek waluty- wyjaśnia prawny i gospodarczy sens przysporzenia uzyskanego przez osobę trzecią. Jest on ukształtowany poza umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Treść tego stosunku i jego ważność ma wpływ na ocenę prawidłowości uzyskanego przez osobę trzecią przysporzenia. Zastrzegający może, więc żądać zwrotu świadczenia od osoby trzeciej, jeżeli w świetle stosunku waluty było nienależne. Ani osoba trzecia ani dłużnik nie mogą we wzajemnych stosunkach powołać na treść stosunku waluty.
Stosunek pokrycia- wyznacza zawarta miedzy zastrzegającym a przyrzekającym umowa zasadnicza o dowolnej treści lub inne zdarzenie prawne, uzupełnione zastrzeżeniem świadczenia na rzecz osoby trzeciej. Stanowi ona causa dla zobowiązania przyrzekającego wobec osoby trzeciej.
Stosunek zapłaty- wyraża roszczenie osoby trzeciej przeciwko dłużnikowi o wykonanie zobowiązania wyznaczonego stosunkiem pokrycia, który stanowi causa dla zobowiązania dłużnika z tym skutkiem, że dłużnikowi przysługują wynikające z tego stosunku zarzuty wobec osoby trzeciej. Niewłaściwa umowa na rzecz osoby trzeciej- Jeżeli zastrzeżono, że dłużnik wykona świadczenie do rąk osoby trzeciej z tym jednak ograniczeniem, że osoba trzecia nie nabędzie własnego prawa do żądania od dłużnika świadczenia.
Skutki
Osoba trzecia nabywa zastrzeżone na jej korzyść prawo wprost z umowy. Nikt nie powinien być zmuszony do przyjęcia jakiejkolwiek korzyści i dlatego ustawodawca uzależnił nabycie prawa od świadczenia osoby trzeciej, że chce ona z dokonanego na jej rzecz zastrzeżenia skorzystać. Może ono być złożone w dowolnej formie, chyba, że umowa określa obowiązek zachowania formy szczególnej. Do tego czasu zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej wolno zmienić albo odwołać. Traci ono ważność, gdy osoba trzecia świadczy, że z niego nie skorzysta. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej, która je przyjęła, pozbawia wierzyciela możliwości domagania się tego świadczenia na swoją rzecz.
Zastosowanie
Konstrukcja umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej została wykorzystana przez ustawodawcę przy kształtowaniu pewnych wariantów umów typowych, np. przewozu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz