Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 175

Ryzyko bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

z rozbudową sieci placówek. Skutki ryzyka są mniej dotkliwe w bankach dobrze zarządzanych. Do najważniejszych...

Podstawy postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w odniesieniu do stosunków prawnych poddanych pod rozstrzygnięcie sądu. Funkcja: ogół skutków prawnych...

Prawo handlowe - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1974

ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej Rodzaje prokury...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Fedir Khmil
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5810

organizacji. Funkcja personalna podobnie jak o marketingowa, finansowa czy produkcyjna, jest jedną z funkcji...

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2079

w sposób nie budzący wątpliwości przedstawić zdarzenie, stan faktyczny, tak by sąd mógł dopasować odpowiednią normę...

Prawo cywilne - kodeks

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem...