Zdarzenie prawne i ich podział - strona 155

Dowód z dokumentu i z zeznań świadków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

się do nich przepisy o dowodzie z oględzin i dowodzie z dokumentów B. DOKUMENTY URZĘDOWE I PRYWATNE -podział opiera...

Pomiar ryzyka kredytowego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1743

wynik w ostatnich 2 latach. Podział ten był jak widać bardzo uproszczony i w konsekwencji skłaniał banki...

Uzasadnianie twierdzeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2142

) Inne podziały wnioskowań ZAWODNE i NIEZAWODNE Zawodne(tłumaczenie, sprawdzanie, indukcję enumeracyjną niezupełną...

Notatki(4) - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

i zdarzenia prawne powodują przejście prawa własności gruntu rolnego z jednego podmiotu na drugi? Czynności...

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 7357

oraz ustalenie prawnych konsekwencji tej kwalifikacji. Realizowanie prawa – zachowanie się zgodnie z dyspozycją...

Finanse definicje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1680

i jednostki dostarczania dóbr publicznych. Funkcja redystrybucyjna - dokonanie wtórnego podziały dochodów...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 728
Wyświetleń: 973

się do konkretnego przepisu, który w sposób najbardziej podobny reguluje określony stan faktyczny) Podziały...