Zdarzenie prawne i ich podział - strona 113

Nauka o przestępstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Rafał Citowicz
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3374

: jako stwierdzenie faktu społecznego, a więc zdarzenia, które w konkretnym miejscu i czasie miało miejsce...

Znaczenie terminu konstytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2282

przyjęte w szczególnym postępowaniu i zawate w akcie prawnym o szczególnej nazwie. Podziały: f. lassall...

Negocjacje w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

i hamujących Stres: zespół reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe które zakłócają stan równowagi Stresory...

Zasady podatkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1498

polityczne) zasada elastyczności … podatek powinien reagować na zmieniające się procesy zdarzenia gospodarcze...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

lub bezpośredni wpływ na firmę. Siły napędowe dzielą się na: Czynniki ogólne, czyli trendy i zdarzenia...

Organy ochorny prawnej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

+ wydziały handlowe (1 sędzia okręgowy + 2 ławników) - Sądy apelacyjne - Sąd Najwyższy *podział terytorialny...

Socjologia zmian społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Sztompka
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2667

i trwanie; zdarzenia społeczne są nieodwracalne; podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czas...

Metody i techniki organizowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

), ma zastosowanie w procesie powtarzalnym, cykl występujący w procesie. Podział cyklu na fazy, punkty graniczne...