Zdarzenie prawne i ich podział - strona 112

Przedmiot procesu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

). Jest przedmiotem postępowania dowodowego w procedurze karnej. Podciąga się, dokonuje się subsumcji zdarzenia (faktu...

Charakter norm wynikających z ustaw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

i tylko te zdarzenia są objęte ochroną. Są to : - osiągnięcie wieku emerytalnego, - niezdolność do pracy - choroba...

Finanse- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1988

, podziałem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Finanse, jako dyscyplina naukowa - bada strumienie pieniądza...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

się papiery wartościowe ewidencjonowane na kontach Zespołu Nr 4 wzorcowego planu kont, z podziałem...

Swoboda umów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

lub wielostronnych oświadczeń woli. Zawarta w drodze swobody kontraktowej umowa uznawana jest za zdarzenie prawne...

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

, które ma za zadanie unormowanie pewnych norm prawnych, Podział przepisów ze względu na organizację aktów normatywnych...