Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 49

Sentencje prawa obligacyjnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). Cfr. art. 476 kc...

Ubezpieczenia UEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5355

ubezpieczeniowym aspekt cybernetyczny - zdarzenie losowe to klęski żywnościowe i nieszczęśliwe wypadki...

Zobowiązanie

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

"; muszą oni być w zasadzie w chwili powstania zobowiązania zindywidualizowani (ewentualnie...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Krzysztof Masło
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

międzynarodowej: Upływ terminu, na który została zawarta umowa międzynarodowa Termin - zdarzenie przyszłe i pewne...