Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 2

STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

, oparty na zasadzie równorzędności stron. ZDARZENIE PRAWNE to fakt, z którym norma prawna łączy powstanie...

Reżimy naprawienia szkody

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

. Wierzyciel i dłużnik. 3. Źródło powstania stosunku odszkodowawczego. Szkoda jest samoistnym zdarzeniem...

Zdarzenia prawne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665

Zdarzenia prawne Zdarzenie prawne - to taki fakt, który powoduje skutek prawny tzn. powstanie...

Zdarzenie prawne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

. Przez zdarzenie prawne należy rozumieć każde zdarzenie pociągają- ce za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie...

Zdarzenie cywilnoprawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

te mogą samodzielnie powodować powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego (tzw. akt bezpośredni; przykład...

Składniki treści czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

konieczną przesłankę wystąpienia wskazanych w nich skutków prawnych. 2. WARUNEK (art. 89 KC) Powstanie...