Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 12

note /search

Pojęcia z podstaw rachunkowości

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1344

gospodarcze. Każde zdarzenie jest zapamiętywane w kontach. Każde zdarzenie powoduje podwójny skutek. Zdarzenie...

Rachunkowość finansowa 1

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

. Jest odzwierciedlenie rzeczywistych zjawisk (zdarzeń) finansowych. Zasada wyższości treści nad formą Zdarzenia ujmuje...

Powództwa przciwegzekucyjne.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane...

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika w chwili powstania zobowiązania -przy świadczeniach pieniężnych...

Elementy czynności prawnej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

do dojrzałości. SKUTKI ZDARZEŃ PRAWNYCH Skutkiem zdarzeń prawnych jest powstanie, wygaśnięcie lub zmiana stosunku...