Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 12

Pojęcia z podstaw rachunkowości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Helena Żukowska
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1302

gospodarcze. Każde zdarzenie jest zapamiętywane w kontach. Każde zdarzenie powoduje podwójny skutek. Zdarzenie...

Rachunkowość finansowa 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

. Jest odzwierciedlenie rzeczywistych zjawisk (zdarzeń) finansowych. Zasada wyższości treści nad formą Zdarzenia ujmuje...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 6671

) Instrument finansowy: kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania...

Powództwa przciwegzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane...

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika w chwili powstania zobowiązania -przy świadczeniach pieniężnych...

Elementy czynności prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

do dojrzałości. SKUTKI ZDARZEŃ PRAWNYCH Skutkiem zdarzeń prawnych jest powstanie, wygaśnięcie lub zmiana stosunku...

Podziały odpowiedzialności cywilnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

odpowiedzialności konkretny przepis. Przesłanki powstania odpowiedzialności: Zdarzenie Szkoda Związek przyczynowy...