Zobowiązanie podatkowe i jego podmioty - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązanie podatkowe i jego podmioty - wykład - strona 1 Zobowiązanie podatkowe i jego podmioty - wykład - strona 2 Zobowiązanie podatkowe i jego podmioty - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE OBOWIĄZEK PODATKOWY ( Art. 4 ) 1. nieskonkretyzowana powinność 2. powinność ta wynika z ustaw podatkowych 3. przedmiotem powinności jest przymusowe świadczenie pieniężne 4. o charakterze obiektywnym - powstaje ex lege w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach podatkowych, niezależnie od woli adresata ( ZDARZENIA PRAWNO- PODATKOWEGO ). 5. o charakterze osobistym - podatnik nie może się od niego uwolnić poprzez zawarcie umowy z osobą trzecią, umowa taka jest bezskuteczna w stosunku do państwa/jednostki samorządu terytorialnego. Dwie koncepcje 1. abstrakcyjny obowiązek podatkowy - jest wyrażony w normie podatkowo - prawnej określającej podatkowo- prawny stan faktyczny i jego konsekwencje ( są to więc reguły rządzące opodatkowaniem ) 2. zindywidualizowany i skonkretyzowany obowiązek podatkowy - powstaje wówczas, gdy konkretny podmiot spełni przewidziane przez ustawę podatkową warunki ( przesłanki ), od których zależy odpowiedzialność.
Gdy dany podmiot zachowa się w sposób przewidziany w ustawie o danym podatku, to następuje wstąpienie w pole obowiązku podatkowego - powstaje jeszcze nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego.
Np. ktoś otrzymał darowiznę czy też odziedziczył spadek - wstępuje w pole obowiązku podatkowego, ponieważ:
a. zaszło określone zdarzenie ( otrzymanie darowizny, dziedziczenie )
b. zdarzenie to jest dla prawa podatkowego relewantne ( przewidziane jest przez ustawę podatkową ) - jest zdarzeniem prawno - podatkowym. Skutkiem powstania obowiązku podatkowego może być a. powstanie zobowiązania podatkowego ( następny etap - zob. niż. )
b. zobowiązanie podatkowe nie musi jednak powstać.
Np. kwota przedmiotu darowizny jest wolna od opodatkowania. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE ( Art. 5 )- jest to stosunek zobowiązaniowy wynikający z obowiązku podatkowego. a. może powstać równocześnie z powstaniem obowiązku podatkowego - np. w podatku od towarów i usług ( ZAMKNIĘY STAN FAKTYCZNY ) b. może powstać dopiero po powstaniu obowiązku podatkowego ( OTWARTY STAN FAKTYCZNY ) c. nigdy nie może natomiast powstać przed powstaniem obowiązku podatkowego- obowiązek podatkowy jest normatywnym poprzednikiem zobowiązania podatkwego. Jak w każdym stosunku zobowiązaniowym wyróżniamy 3 elementy 1. podmioty - jest to:
a. dłużnik podatkowy b. wierzyciel podatkowy- związek publicznoprawny - Skarb Państwa - województwo - powiat - gmina 2. przedmiot - świadczenie

(…)

… postępowania podatkowego. Jest to ogniwo pośrednie między podatnikiem a organem podatkowym.
Przykłady - notariusz ( podatek od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawne )
- pracodawca
- nabywca rzeczy ( od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży ).
- organy rentowe, od wypłacanych bezpośrednio przez nie emerytur i rent oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego…
… techniczno- rachunkowymi, dokonywane są poza postępowaniem podatkowym, a ich realizacja nie wszczyna takiego postępowania.
Przykłady:
- inkasenci podatków rolnych ( ustawa z 1984 o podatku rolnym ),
- inkasenci podatku od posiadania psów - inkasenci opłat lokalnych ( ustawa z 1991 o podatkach i opłatach lokalnych )
- inkasenci podatku leśnego ( ustawa z 1991 o lasach )
Ponieważ inkasent nie jest obowiązany…
… tych nie toczy się:
- postępowanie podatkowe,
- kontrola podatkowa
- postępowanie przed sądem - administracyjnym
Wymogi materialne wniosku
i. wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego i
ii. własne stanowisko w sprawie
Forma
Postanowienie
Zaskarżalność
Tak - zażaleniem.
To przesada- po co zażalenie na coś, co nie jest wiążące
Zakres uznaniowy
Obligatoryjne
Treść interpretacji
a. ocena prawna stanowiska…
… podatkowego.
Skutki prawne
1. nie są wiążące a. dla podatnika
Zasada: zakaz szkodzenia - zastosowanie się do interpretacji przez podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcę prawnego/ osobę trzecią nie może im szkodzić.
W szczególności w zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji:
- nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres od dnia jej uchylenia albo zmiany.
- nie ustala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz