Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 71

Podstęp

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Maciej Orkusz
  • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

obowiązek ich ujawnienia. Innymi słowy podstęp to kwalifikowana (bo zawiniona) postać błędu. Kodeks cywilny...

Skutki niewykonania zobowiązań

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Roman Siuda
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

w prawie cywilnym rozumie się każde zdarzenie, które uniemoż- liwiło wykonanie zobowiązania i za które dłużnik...

Ogólnie

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

normatywnej. Niekiedy sytuacja będzie bardzie złożona. Jedno zdarzenie prawne będzie wywoływać konsekwencje...