Zdarzenia fakty prawne - strona 14

Prawoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3654

z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia...

Otwarcie i nabycie spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Otwarcie i nabycie spadku Otwarcie spadku to zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek w postaci...

Naprawienie szkody, zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

odszkodowawcza powstaje, gdy spełnią się określone w prawie przesłanki: zdarzenie, z którym system prawny łączy...

Mierniki oceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Mierniki oceny Mierniki to kategorie ekonomiczne charakteryzujące fakty, zdarzenia, procesy...

Kumulacja i rozdrobnienie roszczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2170

, spełnienie świadczenia fakty pozytywne  przybierają postać twierdzenia o zaistnieniu danego zdarzenia...

Pojęcia z podstaw rachunkowości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Helena Żukowska
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1204

) Metoda podmiotowa Metoda podmiotowa polega na tym, iż wszelkie zdarzenia gospodarcze oraz stan posiadania...

Bezpieczeństwo i ochrona pracy.

 • Politechnika Gdańska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1953

ustawy z 12 VI 1975 r., która za wypadek przy pracy uważa nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną...