Zdarzenia cywilnoprawne sensu stricto - strona 9

Znow cywil OGOLNE

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

nie muszą być wyłącznie klęski żywiołowe lub jakieś zdarzenia losowe, które powstały w wyniku działania sił...

Prawo ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3262

podmiocie obowiązek VI CZYNNOŚCI PRAWNE Zdarzenia cywilnoprawne – zdarzenie, z którymi ustawodawca wiąże...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4851

prawnej, czyli sposobów formułowania treści oświadczenia woli2. forma czynności prawnej sensu stricto...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

prawnego. Podział zdarzeń prawnych. Zdarzenia prawne Działania zdarzenia Sensu Stricto czyny Akty prawne...

Sprzedaż - referat

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372

i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

(sensu largo), bądź też w ścisłym znaczeniu (sensu stricto). Prawem europejskim sensu largo nazywa...