Zdarzenia cywilnoprawne sensu stricto - strona 7

Prawo finansowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

podatkowego - prawa i obowiązki stron stosunku prawnopodatkowego) 2) sensu stricto - prawo finansowe narodziło...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

uprawnienia do dokonywania istotnych prawnie czynności konwencjonalnych; przywileje uprawnienia sensu stricto...

Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

wyznaczone jest normami prawnymi w tym sensie, że określają one zdarzenia prawne, które jeżeli się spełniają...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

z zaistnieniem określonego zdarzenia faktycznego a w związku z tym wygasają po upływie terminu, bądź ustaniu...

Konflikty norm prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

, w szczególności w chwili, w której nastąpiło dane zdarzenie prawne. Moc wsteczna ustawy nie wchodzi w grę...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1092

Jest formułowane na podstawie prawa w sensie przedmiotowym. Szczególnym rodzajem praw podmiotowych są prawa...

Bezskuteczność zawieszona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358

dokonanej czynności prawnej aż do momentu nadejścia określonego zdarzenia -stan bezskuteczności zawieszonej...

Świadczenie pieniężne, funkcje pieniądza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

według treści stosunku prawnego w zobowiązaniach pieniężnych (świadczenie pieniężne sensu stricto...