Konflikty norm prawa cywilnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty norm prawa cywilnego - strona 1 Konflikty norm prawa cywilnego - strona 2

Fragment notatki:

Konflikty norm prawa cywilnego: Mogą mieć charakter: 1) PRZESTRZENNY - gdy stosunek cywilnoprawny może być rozpatrywany z punktu widzenia różnych państw. Np. Polka wychodzi za mąż za obywatela innego państwa. Reguluje to PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE- zespół norm kolizyjnych ( w Polsce- ustawa z 12.11.1965- PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE ). Zawiera normy kolizyjne II stopnia, które mówią sędziemu, którego państwa prawo jest właściwe do zastosowania w danej sytuacji. W prawie francuskim zawarcie małżeństwa nie ma wpływu na nazwisko. W prawie niemieckim małżonkowie wybierają. Co zrobić, gdy Niemka wychodzi za mąż za Francuza? Dlatego niezmiernie trudno jest ujednolicić w Europie prawo rodzinne i spadkowe- łatwiej prawo zobowiązań. 2) CZASOWY- gdy ustawa tego nie reguluje- przepisy intertemporalne: Jaką ustawę- dawną czy nową- stosować do oceny skutków prawnych, związanych ze stosunkiem prawnym powstałym pod rządami ustawy dawnej, realizujących się pod rządami: a) ustawy dawnej Zasada : Art. 3- ustawa nie mocy wstecznej ( LEX RETRO NON AGIT ) Wyjąte k: wynika z jej: - brzemienia, - celu Jest to sprzeczne ze stanowiskiem TK, który uznał, że retroakcja ustawy może wynikać tylko z jej brzmienia. Zasada lex retro non agit- ustawa działa tylko na przyszłość, nie obejmuje więc swoją mocą obowiązującą okresu poprzedzającego jej wejście w życie. O mocy wstecznej ustawy możemy mówić tylko wtedy, gdy w drodze swoistej fikcji przyjmie się jak gdyby ustawa obowiązywała już przed wejściem w życie, w szczególności w chwili, w której nastąpiło dane zdarzenie prawne. Moc wsteczna ustawy nie wchodzi w grę, gdy do stosunku prawnego powstałego przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, ustawa ta ma być stosowana na przyszłość, tj. od dnia wejścia w życie. Przykład: Załóżmy, że wg dawnej ustawy górna granica odsetek umownych byłą ograniczona do 10%, a nowa ustawa wprowadza obniżenie tej stopy do 6% oraz że pożyczka pieniężna była udzielona w rok przed wejściem w życie nowej ustawy na okres 2 lat, przy czym odsetki płatne były corocznie z góry. Jeżeli ustawa nowa ma moc wsteczną, to odsetki zapłacone za rok przed wejściem w życie nowej ustawy podlegałyby zwrotowo w kwocie przewyższającej stopę 6%, natomiast nie pozostaje w żadnym związku z zasadą retroakcji fakt, że za drugi rok trwania stosunku pożyczki, a więc za rok po wejściu w życie nowej ustawy odsetki będą się należeć tylko w wysokości 6%. b) ustawy nowej: Np. zawarto najem w 2000 r., a w 2002 weszła nowa ustawa i co wtedy? Istnieją dwa poglądy: - ZASADA DALSZEGO DZIAŁANIA USTAWY DAWNEJ- mimo wejścia w życie ustawy nowej należy do skutków stosować ustawę nową ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz