Zdarzenia cywilnoprawne rodzaje - strona 54

Komunikacja szeregowa Win 95,98

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1267

- nie sprawdzałem ); EvtChar - znak, którego odebranie powoduje zgłoszenie zdarzenia portu; wReserved 1 - nie używać...

Wahania koniunkturalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2646

WAHANIA KONIUNKTURALNE Wahania PKB wytrącają gospodarkę z równowagi. Niestabilność to zdarzenie...

Adler, r.2

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1547

z jakimś zdarzeniem wpływają na przebieg tego zdarzenia. Mogą być pozytywne i negatywne. Rodzaje...

Ubezpieczenia społeczne - zarys oglny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

pracownikom minimalne środki utrzymania, objęto jedynie niektóre zdarzenia losowe, pozbawiające pracownika...

Filozofia atomistyczna Demokryta

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

. Zwolennicy det szukają dla każdego zdarzenia procesu bądź rzeczy określonych i ściśle sformułowanych przyczyn...

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1281

przez nią nakazywany, jeżeli wystąpi jakieś zdarzenie przyszłe, przy czym on sam musi rozstrzygnąć, czy to zdarzenie...

Formy czynności prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

przesłuchać stroni świadków takiego zdarzenia). Zakazy dowodowe nie dotyczą konsumenta zwierającego umowę...

Oświadczenie woli - teoria zaufania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064

skutku prawnego, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Według art. 60 KC...