Zdarzenia cywilnoprawne i ich podział - strona 12

Amortyzacja, konta i błędy księgowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1911

- udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze; Podział operacji gospodarczych wg...

Spadek, dziedziczenie testamentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

zmarłego przez jedną lub kilka osób. Krąg takich osób wyznacza wola spadkodawcy lub ustawa, a zdarzeniem...

Podstawy prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1848

cywilnoprawna), która dotyczy rzeczy głównej, odnosi się także do części składowych. Główny podział rzeczy...

Prawo cywilne-sciaga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

sądowe jako zdarzenie cywilnoprawne sądy mają prawo do wydawania orzeczeń konstytutywnych...

Bardzo dokładny skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 1547

– zwierających normy z różnych gałęzi prawa – KC miał obejmować zaś tylko normy cywilnoprawne podział – 1) część...

Wykład - oględziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

zdarzenia oraz ustalenia jego sprawcy. Wyróżniamy oględziny miejsca, osoby, rzeczy. Cele oględzin: zbadanie...

Nadpłata, deklaracja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

. na żądanie organu podatkowego - a. zdarzenia wynikające ze stosunków cywilnoprawnych/prawa pracy...