Zdarzenia cywilnoprawne i ich podział - strona 11

Prawo podmiotowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

zobowiązanie, zobowiązaniem wzajemnym drugiej strony. Podziały: bezwzględne (skuteczne erga omnes) / względne...

Rachunkowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2226

. Powstawianie podatków - powstają one w wyniku: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże...

Normatywne postacie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Normatywne postacie prawa podmiotowego: Podział ten stosujemy także do uprawnień, które w pewnych...

Cywilne i KPK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE I. Prawo publiczne i prawo prywatne – prawo prywatne reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych i niemajątkowych (osobistych); * autonomiczność raczej niż równorzędn...

Źródła prawa cywilnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Świderski
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2058

). W prawie cywilnym można wyróżnić wiele dziedzin. Podział pandektowy. (Pandektyści – średniowieczni znawcy prawa...

Umowy ubezpieczenia (e-learning).

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2100

. adhezyjna 9. konsensualna 10. kontrakt najwyższego zaufania 11. umowa o świadczenie usług Zdarzenie losowe...