Amortyzacja, konta i błędy księgowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amortyzacja, konta i błędy księgowe - strona 1 Amortyzacja, konta i błędy księgowe - strona 2

Fragment notatki:


Amortyzacja - dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub z chwilą likwidacji lub stwierdzenia niedoboru; odpisy są dokonywane co miesiąc, co kwartał lub co roku;
Metody amortyzacji: liniowa (równomierna rozłożenie odpisów)
degresywna (przyspieszone amortyzowanie na początku, różne wartości odpisów)
naturalna (zużycie środka jest jednakowe na jednostkę pracy)
Czynniki ważne przy wybieraniu metody: liczba zmian na których pracuje środek
tempo postępu techniczno- ekonomicznego
wydajność środka trwałego
prawne ograniczenia czasu używania środka
przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka
Wyjątki nie podlegające amortyzacji: grunty
budynki, lokale, budowle
dzieła sztuki i eksponaty muzealne
składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności
Zdarzenie gospodarcze - zmiany zachodzące w środkach gospodarczych i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzonej działalności gospodarczej;
Operacje gospodarcze - udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze;
Podział operacji gospodarczych wg złożoności: proste
złożone
Podział operacji gospodarczych wg charakteru i zakresu: bilansowe (wywierają wpływ na składniki bilansu):
aktywne
pasywne
aktywno - pasywne (zmiana sumy bilansowej)
wynikowe (wywierają bezpośrednio wpływ na wynik finansowy poprzez kształtowanie przychodów i kosztów)
Konto księgowe - gromadzi się na nim informacje dotyczące stanu danego składnika z uwzględnieniem odrębnie jego zwiększeń lub zmniejszeń; typowy układ takiego konta to układ „teowy”;
Podział kont: bilansowe:
aktywne
pasywne
aktywno - pasywne
wynikowe:
przychodów
kosztów
Etapy prowadzenia konta: Założenie konta - wpisanie nazwy i symbolu nadanego mu w planie kont Otwarcie konta - wpisanie stanu początkowego z bilansu otwarcia lub zaksięgowanie pierwszej operacji; jest to saldo początkowe; Obroty debetowe i kredytowe - to sumy zapisów po odpowiednich stronach Dt (Wn) i Ct (Ma) Zamknięcie konta - podsumowanie obu stron, ustalenie różnicy czyli salda końcowego, zapisanie różnicy po odpowiedniej stronie, podliczenie sum kontrolnych; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz