Zawodne - strona 15

Architektura TCP IP w Windows 1

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

są zawodne, wtedy większość pracy „spada” na warstwę transportu, która jest ostatnią barierą eliminującą...

Kierunek administracyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2842

. Sprawia to, że ich rzeczywistych zachowań nie sposób z całą pewnością przewidzieć. Zawodne teŜ na ogół...

Filozofia Żydów w średniowieczu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

ludzkiego myślenia mogą być zawodne, natomiast wiarygodność nauk religii - jeśli są one prawidłowo rozumiane...

Finanse- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 959

- ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych (zawodnych) procesów, ludzi, systemów, zdarzeń zewnętrznych...

Wnioskowanie statystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

statystyczna jest odmianą wnioskowania niededukcyjnego zawodnego, lecz w przeciwieństwie do pozostałych metod...

Projekt sieci komputerowej LAN

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3906

musi działać szybko i niezawodnie, przez co konieczne jest umieszczenie wszystkich danych jak i samego programu...