Zasiłek okresowy - strona 2

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 882

. Zasiłek okresowy, 7. Gwarantowany zasiłek okresowy, 8. Zasiłek celowy, 9. Bilety kredytowe, 10...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części...

14. Pojęcie pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych; zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym, np. prowadzenie...

Zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

społecznej -przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków celowych -opłacanie składek...

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie Zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych...

PINOP 24b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

stały lub gwarantowany zasiłek okresowy; • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników...

Teorie finansowe i zadania

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1036

prob. Alkoh -sporz bilansu potrzeb g. w zakr pomocy społ -przyzn i wypł zasiłków okresowych...

Przeciwdziałanie bezrobociu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

repatriacji i osoby otrzymujące gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Programy specjalne...