Zasady techniki prawodawczej unii europejskiej - strona 4

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

. Na podstawie zasad i celów wymienionych w artykule 21 Rada Europejska określa strategiczne interesy i cele Unii...

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

pod uwagę środki przeznaczane w Polsce w stanie obecnym. 11 Ekologicznych zasad Unii Europejskiej. Lepiej...

Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

decyzyjnego; pogłębiony wymiar zasady pomocniczości Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej Podstawy...

Instytucje UE-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 910

, co do wielu pozostałych dziedzin wyłączne kompetencje prawodawcze ma Rada Unii Europejskiej) procedura konsultacji...

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

kapitału. Do trzech najważniejszych zasad integracji rynku usług finansowych w Unii Europejskiej należą...