Zasady techniki prawodawczej dotyczące języka tekstu prawnego - strona 13

Zagadnienie Interpretacja traktatu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

jest możliwe, pomimo tego, że w Karcie nie ma takiej regulacji. · Zawarcie traktatu w kilku językach o jednakowym walorze prawnym...

Język Urzędowy w Administracji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2709

na żadne bardziej korzystne postanowienia dotyczące statusu języków regionalnych lub mniejszościowych, ani na stan prawny osób...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 3094

prawodawcze mocy których ustanawiane są przepisy prawa. 3.Budowa Normy Prawnej A) Hipoteza- opis okoliczności...

Prawo-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Polonistyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3591

”, oraz z opanowaniem umiejętności techniki czytania i pisania. 2) Semantyczny – łączy się z pytaniem „Co czytamy...

Repetytorium ze wstępu do prawa

 • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2394

się specjalnym językiem; stąd przymus poznania tego języka. Język prawny- język tekstów prawnych, np. konstytucji...

Język komputerowców - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Burska-Ratajczyk
 • Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

rozwojowi nauki i techniki dzięki lepszemu i szybszemu porozumieniu. Takie internacjonalizmy, jak wskazane...

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

językowej o interpretacji znaczenia tekstu prawnego zgodnie ze znaczeniem słów języka potocznego dyrektywa...