Zasady rachunkowości - strona 10

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 7861

i interpretację procesów gospodarczych. Obejmuje następujący zakres: opis przyjętych zasad rachunkowości...

Istota sprawozdań finansowych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Kazimierz Wiśniewski
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2737

oraz wyniku finansowego przy stosowaniu określonych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe...

Księgi rachunkowe -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. zw. dr hab. Halina Buk
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

rejestrowy, okres sprawozdawczy, zasada kontynuacji, omówienie zasad rachunkowości) dodatkowe informacje...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Beata Dratwińska-Kania
  • Polityka bilansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

polityka rachunkowości zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Są to przyjęte zasady rachunkowości...