Zasada trzech jedności klasycznych - strona 53

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1155

postacią powietrza - w innym zagęszczeniu i temperaturze umacnia to tylko twierdzenie o jedności przyrody...

Teorie zarządzania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Dorota Krerowicz
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2611

w przedsiębiorstwie z „góry w dół”. Sformułował 14 zasad zarządzania: podział pracy autorytet dyscyplina jedność...

Wykład - Czas mityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

rzeczywistości: z jedności najczęściej wertykalne dwoistość lub dualizm w sensie etycznym lub relacje duchowość...

Wiecznotrwałość Kościoła i Jego ustroju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach partykularnych. Sprawują rządy...

Tradycja filologiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

powinno być wierne wymiarom czasowym, kolejności zdarzeń itp. W świecie pozaliterackim - trzy jedności teatru...

Akcelerator liniowy i kołowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

i promień rozpatrywanego obiektu, zmierza do jedności - mamy czarną dziurę, czyli zagrożenie zapadnięcia...

Myśl społeczno-polityczna islamu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

społeczeństwa - jedność w aspekcie przynależności do islamu, bez względu na rozproszenie muzułmanów w świecie...