Wiecznotrwałość Kościoła i Jego ustroju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiecznotrwałość Kościoła i Jego ustroju - strona 1 Wiecznotrwałość Kościoła i Jego ustroju - strona 2

Fragment notatki:

Wiecznotrwałość Kościoła i Jego ustroju Piśmie Św., ani w dokumentach najstarszych pisarzy chrześcijańskich nie można wskazać wyczerpu­jącej, systematycznej i naukowo uporządkowanej teologii o sukcesji. Obraz Kościoła i jego organizacja zostały tam zaledwie naszkicowa­ne.
Sukcesja - to legalne przekazywanie i przejęcie całego posłannictwa apostolskiego.
Zasada sukcesji - polega na przekazywaniu „z ręki do ręki” przez podmiot posiadający podmiotowi otrzymującemu.
Od początku przyjmowano kontynuację pewnych struktur, które można by sprowadzić do trzech
wiecznotrwałość całego Kościoła jako rzeczywistości zbawczej, która trwać będzie do końca wieków;
kontynuacja strony instytucjonalnej Kościoła, a zwłaszcza: pryma­tu, apostolatu i szafarstwa sakramentów
kontynuacja potrójnej władzy w Kościele - nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej Następcy Apostołów Biskupi
Uprawnienia kolegium apostołów, przejęło kolegium biskupów. Stosunek pomiędzy episkopatem a prymatem jest analogiczny do stosunku kolegium - św. Piotr, nie jest jednak identyczny. Włączenie do kolegium, a także przekazanie potrójnej władzy: nauczania, uświęcania, kierowania - dokonuje się poprzez:
Konsekrację biskupią
Hierarchiczną wspólnotę z głową i członkami
Uprawnienia kolegium biskupów zostały przejęte, nie przez poszczególnych biskupów, ale kolegium jako całość.
Sprawa następców rozwijana była już w Dziejach Apostolskich oraz listach św. Pawła, gdzie znajdujemy teksty odnośnie tego tematu:
Dz : fakt wyboru Macieja, fakt wyboru siedmiu diakonów, ustanowienie prezbiterów w czasie podróży św. Pawła, św. Paweł otoczony uczniami.
Św. Paweł: głoszenie Ewangelii, rekrutacja pasterzy miejscowych, troska pasterza o gminę, następców charakteryzuje odpowiedzialność za dane Kościoły, uczniowie kontynuatorzy apostołów.
Ewolucja szczebli hierarchii lokalnej
Biskupi ze swoimi pomocnikami, kapłanami i diakonami, posługują we wspólnocie i stają jak gdyby w zastępstwie Boga na Kościoła, której są pasterzami, jako nauczyciele, jako kapłani świętego kultu, jako sprawujący rządy duchowe. Podobnie się ma rzecz z urzędem powierzonym Piotrowi, który ma być przekazywany jego następcom, tak też nieprzerwanie trwa w Kościele urząd Apostołów - pasterzowanie Kościołowi - mający być bez przerwy sprawowany przez poświęcony stan biskupi. Sobór poucza, że biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów, jako pasterze Kościoła - patrz KK 20. Następcy św. Piotra Posłannictwo św. Piotra


(…)

… do Kościoła w Rzymskiego” - uświadamia sobie wyjątkowe stanowisko gminy rzymskiej i biskupa rzymskiego wśród pozostałych gmin chrześcijańskich.
Św. Cyprian (bp Kartaginy) - uznaje ogólno kościelne zwierzchnictwo bp Rzymu.
Inni ojcowie to: Tertulian, św. Hieronim, św. Augustyn i Piotr Chryzolog.
Biskupi rzymscy świadomi swoich uprawnień Biskupi Rzymu byli głęboko przeko­nani, że na mocy Chrystusowego posłania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz