Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 34

Turystyka w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2156

co do konstrukcji układu powodują, że ramy prawno-instytucjonalne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej wyznacza...

Jednolity rynek finansowy w UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

usług finansowych UE w latach 2005-2010. Zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego 1. Trzy...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

instytucjonalnych obejmujących: Treści i zasady polityczne podstawowych dokumentów statutowych UE Wynikającej stąd...

Wykład - Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

informacji w ramach parlamentarnej kontroli wykonania budżetu PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych...

Warunki przystąpienia do UE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

transgraniczna (z krajami członkowskimi UE i innymi krajami korzystającymi z pomocy w ramach IPA) rozwój...