Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 30

Zasada subsydiarności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

ustalonego w Maastricht) odnosi się do zasady subsydiarności w sposób następujący: "Wspólnota działa w ramach...

Komitologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1057

decyzji podejmowanych w interesie adresatów. W pływ na system instytucjonalny: • wpływ na równowagę...

Członlowie UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1631

, którym była na początku. Traktat z Maastricht określając zakres działalności państw członkowskich w ramach UE stwierdza...

Unia gospodarcza i walutowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

w celu finansowania skupu walut w ramach interwencji banków centralnych w obronie ustalonych marż wahań...

Pytania - Swoboda przepływu towarów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2254

świadczenia usług a swobodą przedsiębiorczosci, 2.Zasady unii gospodarczej 3. czlonkostwo UE w WTO. 1.pakt...