Komitologia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komitologia - omówienie  - strona 1 Komitologia - omówienie  - strona 2 Komitologia - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

K
omitologia
Nazwa komitet odnosi do grupy osób mające za zadanie rozwiązanie jakiegoś problemu dla dobra innych. Jest to ciało reprezentacyjne działające w imieniu lub zamiast podmiotów,. Komitet może mieć charakter oddolny lub odgórny. W
systemie decyzyjnym UE można wyróżnić 5 głównych typów komitetów:

komitety eksperckie doradzające komisji na etapie przygotowywania projektów aktów

Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów
Grupy robocze i COREPER przygotowujące decyzje Rady

Komisje w PE przygotowujące posiedzenia plenarne

Komitety komitologiczne asystujące KE w implementowaniu prawa
Komitety mają swoją przynależność w okresie cyklu decyzyjnego. -Faza kształtowania Polityki- Komitety eksperckie w Komisji
-Faza decydowania politycznego- grupy robocze, COREPER, komisje w PE,KES,KR
--Faza implementacji politycznej- komitety eksperckie w KE, Komitety komitologiczne, grupy robocze COREPER.
Czemu w UE utrwaliła się tradycja komitetów?

Jest to historycznie utrwalona forma w większości państw członkowskich

uzasadnienie funkcjonalne

uzasadnienie behawioralne

potrzeba coraz wyższego poziomu ekspertyz technicznych, naukowych, prawnych i politycznych

konieczność efektywnej koordynacji wertykalnej między różnymi poziomami rządzenia bez wprowadzania odgórnych mechanizmów zarządzania
Komitety w nurcie teorii ponadnarodowej- postrzegane one są jako ośrodki złożonymi z ekspertów, których zadaniem jest bezstronne opracowanie projektów, aktów prawnych w sposób preferujący podejście merytoryczne.
Komitety w nurcie teorii międzynarodowej- komitety są instrumentem strategii rządów państw i administracji mającej na celu zwiększenie wpływu na decyzje wspólnotowe
Komitologia w procesie decyzyjnym UE\WE
W
szerokim ujęciu komitologia to nauka o wszystkich komitetach istniejących w systemach politycznych WE\UE istnienie tych komitetów. W ujęciu węższym komitologia to nauka o specjalnych komitetach uczestniczących w wykonaniu przez Komisję funkcji implementacyjnej i istnienie tych komitetów. Przyjmujemy rozumienie komitologii w węższym znaczeniu.
Komitety komitologiczne działają na podstawie norm prawnych zawartych zarówno w prawie pierwotnym jak i pochodnym. Typy procedur komitologicznych określono na podstawie decyzji

(…)dwie procedury: doradcza i sprawdzająca

ustanowienie spójnych kryteriów wyboru procedury

PE i Rada mają być informowane o pracach komitetów

uchylenie decyzji z 1999r.
Co osiągnięto?

Ograniczenie roli Rady (nie ma odsyłania do Rady)

Z
większenie znaczenia komitetu- de iure partner Komisji w procedurze uchwalania aktóe wykonawczych

zwiększenie obowiązków informacyjnych Komisji.
Podsumowanie:
Powstanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz