Zasada niesprzeczności - strona 2

Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 742

został wydany przez organ nieupoważniony w konstytucji; zakaz wydawania aktów sprzecznych z konstytucją (zasada...

Wykład I

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

fenomenów, tj. przedmiotów naszego doświadczenia; b) Zasada niesprzeczności: ~(p ^ ~p)uzasadnienie...

Prawa logiczne-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
  • Logika prawnicza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1813

równoważności: p ↔ p Zasada niesprzeczności: ∼(p∧∼p) Prawo wyłączonego środka: p∨∼p Prawo podwójnej negacji: p...