Zagadnienia do egzaminu z Wprowadzenia do logiki i filozofii: Psychologia - Ignatianum, 2013/2014

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu z Wprowadzenia do logiki i filozofii: Psychologia - Ignatianum, 2013/2014 - strona 1

Fragment notatki:

Kraków, 13.01.14
Zagadnienia do egzaminu z Wprowadzenia do logiki i filozofii:
Psychologia - Ignatianum, 2013/2014
LOGIKA
1. Czym się różnią sądy w psychologii od sądów w logice?
2. Czym zajmuje się syntaktyka? Podaj przykład na błąd syntaktyczny.
3. Co to jest metajęzyk?
4. Co to są paradoksy logiczne? - podaj przykład
5. Co to są nazwy puste? Podaj przykłady.
6. Co to są nazwy abstrakcyjne? Podaj przykłady.
7. Co to są nazwy ogólne? Podaj przykłady
8. Opisz dwie zasady podziału logicznego zakresu nazwy. Podaj przykład podziału logicznego.
9. Przedstaw graficznie - diagramy odcinkowe - stosunek wykluczania się zakresów nazw S oraz P
raz stosunek krzyżowania się zakresów nazw S oraz P. [na egz. może być inny przykład]
10. Napisz a) zdanie sprzeczne i b) zdanie przeciwne do zdania: „Wszystkie króliki są ssakami” [na
egz. będzie inny przykład]
11. Scharakteryzuj definicję nominalną i podaj przykład takiej definicji.
12. Scharakteryzuj definicję realną, podaj przykład
13. Scharakteryzuj definicję klasyczną i podaj przykład definicji klasycznej.
14. Czy poprawne jest wnioskowanie [na egz. będzie inny przykład]
MiP
SoM
--SiP odpowiedź uzasadnij
15. Omów zasadę niesprzeczności, podaj jej symboliczny zapis?
16. Omów zasadę wyłączonego środka, podaj jej symboliczny zapis?
17. Czy schemat jest tautologią? (( pvq)۸¬q)→¬p [na egz. będzie inny przykład]
18. Zapisz w postaci formalnej (logika predykatów): „Koty są ssakami”; „Koty nie są psami” [na
egz. będzie inny przykład]
19. Czym różni się wnioskowanie redukcyjne od dedukcyjnego
20. Podaj przykłady wnioskowań redukcyjnych. W jakich naukach ich używamy?
21. Czym się różni wnioskowanie indukcyjne enumeracyjne zupełne od niezupełnego?
22. Wnioskowanie indukcyjne enumeracyjne niezupełne - scharakteryzuj, podaj schemat
23. Scharakteryzuj wnioskowanie z analogii. Podaj przykład takiego wnioskowania
J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, 2008; Anzenbacher, Wpr. do fil. 226-261.
FILOZOFIA
1. Objaśnij: „Filozofia jest krytyczną wiedzą rozumową o warunkach możliwości rzeczywistości
doświadczalnej jako całości” [Anzenbacher, Wpr. do fil. 17-40]
2. Podział filozofii [Anzenbacher, Wpr. do fil., 55-56]
2. Myśl przedsokratejska (Tales, Heraklit, Parmenides) [Anzenbacher, Wpr. do fil., 59-61]
3. Trójkąŧ platoński [Anzenbacher, Wpr. do fil., 47-54]
4. Arystoteles [Anzenbacher, Wpr. do fil., 66-79]
- substancja, byt nie-właściwy
- akt i potencja
- substancja i przypadłość, kategorie
- hilemorfizm
5. Nauka o duszy
- Platon [M. Krąpiec, Dusza ludzka, http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/duszal.pdf]
- Arystoteles: dusza wegetatywna, zmysłowa i rozumna [Anzenbacher, Wpr. do fil., 106, por.
A.M.Nowik, Koncepcja duszy człowieka w dziełach Arystotelesa,
http://www.uksw.republika.pl/publications/5.pdf]
- Arystoteles: etyka [Anzenbacher, Wpr. do fil. 316-320]
- Arystoteles: państwo
6. Antropologia [Anzenbacher, Wpr. do fil. 262-300]
- animalność i duch, człowiek jako fenomen
- ciało a dusza
- problem nieśmiertelności
- państwo i prawo,

(…)

…. Bremer, Pojęcie duszy w naukach
kognitywnych, Filozofia chrześcijańska,2010 [fotokopia została przesłana]
J. Bremer.
Egzamin pisemny, cztery pytania z logiki, cztery z filozofii, aby zdać należy poprawnie
odpowiedzieć przynajmniej na dwa pytania z logiki i na dwa pytania z filozofii.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz