Zasada memoriałowa - strona 8

Encyklopedia rachunkowości - T

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

wykonane w okresie przyszłym; stosowanie zasady memoriałowej uniemożliwia odnoszenie w ciężar rachunku...

Encyklopedia rachunkowości - P

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

P   PALIWA Materiały zużywane na cele energetyczne, technologiczne bądź gospodarcze. Monika Bukowska Zob. → Materiały. PAMIĘĆ KOMPUTERA Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna ...

Podstawy Rachunkowości - skrypt

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Rachunkowość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6209

o rachunkowości (zasada memoriałowa) - wystawienie dokumentu sprzedaży. Sprzedaż może dotyczyć produktów, towarów...

Finanse - wydatki

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

– ujmowane zgodznie z zasadą memoriałową Wpływy – związane z faktycznym ruchem pieniądza (występują...